ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП

В А Ж Н О ! Училището започва прием на документи за учебната 2016/2017г.

Когато става дума за деца със специални образователни потребности, на преден план излиза въпросът къде да бъдат обучавани те. Всяко едно дете, което има някакъв дори и минимален здравословен проблем се нуждае от индивидуални грижи и внимание. Когато на малкото дете му предстои да стане ученик, рязко се променя начинът му на живот. Всеки ден по 4-5 часа, понякога и повече му се налага да стои на чина в училище. Това се превръща в допълнителен проблем за него. В масовите училища липсват условия за целодневно обучение.

Ако на Вашето дете му предстои да посещава училище можете да получите подробна информация за начина на обучение на e-mail: uchiliste rossia@abv.bg При изпращане на запитване към нас, ще получите отговор до 1 ден.