ПРИЕМ

В А Ж Н О ! Училището започва прием на документи за учебната 2016/2017г.

Училището обявява прием за учебната 2015/2016 г.

Необходимите документи за прием на ученици за учебната 2015/2016 г., както следва:

  • – молба от родителя по образец.
  • – копие от акта за раждане на ученика – подава се заедно с молбата.
  • – оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група – прилага се при записването.
  • – удостоверение за преместване от предходното училище – за прием по време на учебната година.
  • – лична здравно-профилактична карта
  • – удостоверение от РИО-Бургас за признаване на завършен клас и копие от документите за пребиваване в страната /за прием на ученици от – чужбина/.
  • – паспортна снимка 1 бр.
  • – сключване на договор за обучение.

Моля, ако желаете да уговорите час за посещение свържете се с нас на телефони: + 359 0878 923 151 за българи и +359 0897 801 491 за руснаци, както и на електронен адрес: uchiliste_rossia@abv.bg

 

/Downloads/ В тази секция може да изтеглите необходимите документи за кандидатстване.