МИСИЯ

В А Ж Н О ! Училището започва прием на документи за учебната 2016/2017г.

ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

  • ДА СЕ УЧИМ ДА УЧИМ И ЗНАЕМ
  • ДА СЕ УЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ И МОЖЕМ
  • ДА СЕ УЧИМ ДА ЖИВЕЕМ С ДРУГИТЕ И РАЗЛИЧНИТЕ
  • ДА СЕ УЧИМ ДА БЪДЕМ, ДА СМЕ НИЕ (АЗ)

Жак Делор

ParagraphАкцентът в нашата образователна програма е да насърчим и подкрепим личностното развитие на ученика като самостоятелна автономна личност, която поема отговорност за собствената си реализация.
Да създадем условия за формиране на ключови компетентности като предпоставка за учене през целия живот и лично благополучие, а именно условия за превръщане на училището в място за учене, което не само преподава основни научни знания, а осигурява развитие на динамичните способности – способност за самостоятелно учене, самоинициатива, работа в екип, развиване и прилагане на креативност при решаване на проблеми.